logo
logo
despre

Despre

Organizația Patronală a Societăților Feroviare Private din Romania (pe scurt OPSFPR) reprezintă interesele comune ale Operatorilor de Transport Feroviar, membrii ai Organizației, în faţa autorităţilor publice;
Elaborează şi aplică strategia proprie, cu respectarea legislaţiei şi eticii profesionale şi sprijină respectarea normelor privind concurenţa loiala în activitatea economică, în relaţiile dintre membrii săi şi în relaţiile acestora cu alte societăţi sau grupuri de societăţi comerciale, regii, organizaţii interne şi internaţionale. 

In conditiile existentei relatiilor de piata în economie, societatile comerciale din sectorul transportului feroviar se constituie într-o ORGANIZATIE care sa le apere si sa le promoveze interesele comune. In acest scop, prin liberul consimtamânt al membrilor sai s-a hotarât înfiintarea ORGANIZATIEI PATRONALE A SOCIETATILOR FEROVIARE PRIVATE DIN ROMÂNIA pentru a le reprezenta interesele comune, fara nici o discriminare, în fata autoritatilor publice nominalizate în legislatia în vigoare, precum si în relatiile cu alte societati sau grupuri de societati comerciale, regii, organizatii interne sau internationale. Societatile comerciale membre ale organizatiei îsi pastreaza independenta, având dreptul sa-si apere interesele proprii în relatiile cu alte societati sau grupuri de societati comerciale, regii, organizatii interne sau internationale si in relatiile cu autoritatile publice nominalizate în legislatia în vigoare.

Printre principalele noastre obiective se regasesc reprezentarea intereselor comune ale societăţilor comerciale membre ale organizatiei, în ceea ce priveşte reglementările în domeniul transportului feroviar, în faţa autorităţilor publice, de asemenea elaborarea şi aplicarea unei strategii proprii, cu respectarea legislaţiei şi eticii profesionale.            

Ne-am propus sa promovăm solidaritatea membrilor asociaţiei în scopul participării colective şi eficiente la dezvoltarea activităţii de transport, la rentabilizarea transportului feroviar şi creşterea competitivităţii lui pe piaţa transportatorilor precum şi  la dezvoltarea economică a ţării cat si sa sprijinim dezvoltarea relaţiilor de colaborare între membrii organizatiei pentru creşterea  competitivităţii  acestora pe  piaţa  transportatorilor  feroviari   şi  pentru dezvoltarea capacităţilor de transport.

Organizatia îşi exercită atribuţiile de mai sus cu respectarea ordinii de drept şi a legislaţiei în vigoare din România, este constituita si functionează în baza Legii Nr. 62/2011.

Începând cu luna noiembrie 2016, OPSFPR este membru cu drepturi depline în cadrul CONFEDERAȚIEI PATRONATULUI ROMÂN, iar din luna septembrie 2020 OPSFPR este membru asociat al CONFEDERATIEI PATRONALE CONCORDIA.