logo
logo
banner-contact

Statutul OPSFPR

 

STATUTUL
ORGANIZATIEI PATRONALE A SOCIETATILOR FEROVIARE PRIVATE DIN ROMANIAMembrii:

 1. Societatea UNICOM TRANZIT S.A, persoana juridica romana, cu sediul in oras Voluntari, Bld. Pipera nr. 1-IA, corp A, et. 3,4 si 5, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/2432/2011, cod unic de inregistrare 6770181, atribut fiscal RO, reprezentata prin Director General, Ioan Bogdan Ciobanu

 2. Societatea TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul in mun. Constanta, incinta port Dana 17, jud. Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/1439/2009, cod unic de inregistrare 25669532 atribut fiscal RO, reprezentata prin Director General, Turcu Viorel

 3. Societatea GP RAIL CARGO SA (fosta Servtrans Invest), persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza, nr.11A, cam. B01, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4521/2001, cod unic de inregistrare 13869014, atribut fiscal RO, reprezentata prin Director General Adjunct, Lucian Badulescu

4.Societatea GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei, nr.114, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8958/2001, cod unic de inregistrare 14256514, atribut fiscal RO, reprezentata prin Presedinte C.A, Sorin Chinde

5. Societatea CARGO TRANS VAGON S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Vaselor, nr. 34, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7639/2004, cod unic de inregistare 16413550 atribut fiscal RO, reprezentata prin Director General Adjunct, Olaru Alexandru

6. Societatea TRANSFEROVIAR GRUP S.A., persoana juridica romana, cu sediul in mun. Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud, Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/2165/2003, cod unic de inregistrare 15633191, atribut fiscal RO, reprezentata prin Director General Barbacuti Dumitru

7. Societatea LOGISTICA FEROVIARA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza, nr.11A, parter, camera P008, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11173/2015, cod unic de inregistrare 34994494 atribut fiscal RO, reprezentata prin Director General Adjunct, Costinel Mihaita Almajanu

8. Societatea VEST TRANS RAIL S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in mun. Ploiesti str. Mircea cel Batrin nr. 119, cladirea C46, etaj 1, camera 32, jud. Prahova, adresa de corespodenta mun. Ploiesti, str. Mos Ion Roata nr. 42, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/888/2010, cod unic de inregistrare 231609 atribut fiscal RO, reprezentata prin Director General, Curca Aurelian

9. Societatea DEUTSCHE BAHN CARGO ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Delea Noua nr. 3, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/16618/2018, cod unic de inregistrare 13068482, atribut fiscal RO, reprezentata prin Director, Nicolae Ciovica

10. Societatea RAIL FORCE SRL, persoana juridica romana, cu sediul in mun. Brasov, str. Mihail Kogalniceanu, nr.11, bl. C1, et.7, jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J08/289/2008, cod unic de inregistrare 24692863, atribut fiscal RO, reprezentata prin Administrator, Branzaru Rodica

 11. Societatea TIM RAIL CARGO SRL, persoana juridica romana, cu sediul in mun. Timisoara, str. Republicii nr. 25, jud. Timis, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J35/1222/2013, cod unic de inregistrare 31628685 atribut fiscal RO, reprezentata prin Director General, Trica Ioan Valeriu

12. Societatea TRANSFEROVIAR CALATORI SRL, persoana juridica romana, cu sediul in mun. Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/1530/2012, cod unic de inregistrare 26565289 atribut fiscal RO, reprezentata prin Director General, Avram Ionut

13. Societatea CER-Fersped SA, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Bld. Barbu Vacarescu nr. 241A, etaj 4, Cladirea BVO, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8153/2006, cod unic de inregistrare 18685519 atribut fiscal RO, reprezentata prin Director General, Voicu Marinica

14. Societatea MMV RAIL ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in mun. Cluj-Napoca, str. George Cosbuc nr. 11, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/1899/2010, cod unic de inregistrare 34691784 atribut fiscal RO, reprezentata prin Director General, Kinga Madarasan

15. Societatea RAIL CARGO CARRIER-ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in ors. Otopeni, str. Calea Bucurestilor nr. 21-25C, corp C2, parter, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1169/2006, cod unic de inregistrare 18752383 atribut fiscal RO, reprezentata prin Administrator, Ovidiu Vizante


in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificarile si completarile ulterioare, au convenit constituirea unei ORGANIZATII PATRONALE, persoana juridica de drept privat, autonoma, neguvernamentala, fara caracter politic si fara scop patrimonial, in urmatoarele conditii:


CAP. I - DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICĂ ŞI DURATA

1.1. Denumirea organizatiei este: ORGANIZATIA PATRONALA A SOCIETATILOR FEROVIARE PRIVATE DIN ROMÂNIA’’.
1.2. Sediul organizatiei este: ors. Voluntari, bld. Pipera nr. 1-IA, corp A, et. 9, jud. Ilfov.
1.3. ORGANIZATIA PATRONALA A SOCIETATILOR FEROVIARE PRIVATE DIN ROMÂNIA este o organizatie patronala a societatilor comerciale cu capital integral privat operatori de trasport feroviar, persoana juridica de drept privat, autonoma, neguvernamentală, fără caracter politic si fara scop patrimonial, infiintata si functionand in temeiul Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.4. Durata de funcţionare a organizatie este nelimitată.
1.5. Organizatia patronala va putea deschide Agentii si/sau Reprezentante (sau alte asemenea unitati) in tara si/sau strainatate, potrivit legii romane sau straine aplicabile in speta prin Hotararea Adunarii Generale.

CAP. II - SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE
2.1. Scopul Organizatiei Patronale a Societatilor Feroviare Private din România il constituie :
a) reprezentarea, promovarea, sustinerea, apararea intereselor economice, sociale si profesionale, respectiv in domeniul transportului feroviar si a serviciilor conexe acestuia, ale membrilor in relatiile cu statul, autoritatile publice, patronatele, sindicatele si cu alte persoane juridice de drept privat pe plan national si international, conform Statutului si legislatiei in vigoare ;
b) asigura participarea la targuri si expozitii de profil, asigura intalniri cu autoritatile competente din domeniul feroviar ;
c) promoveaza, drepturile si interesele comune ale membrilor sai in relatiile/acordurile colective de munca sau de alta natura cu celelalte Organizatii Patronale si/sau Organizatii Sindicale ;
2.2. In vederea realizarii scopului sau, organizatia va desfasura in principal urmatoarele activitati:
2.2.1. Reprezintă interesele comune ale societăţilor comerciale membre ale organizatiei, în ceea ce priveşte reglementările în domeniul transportului feroviar, în faţa autorităţilor publice ;
2.2.2. Elaborează şi aplică strategia proprie, cu respectarea legislaţiei şi eticii profesionale şi sprijină respectarea normelor privind concurenţa loiala în activitatea economică, în relaţiile dintre membrii săi şi în relaţiile acestora cu alte societăţi sau grupuri de societăţi comerciale, regii, organizaţii interne şi internaţionale ;
2.2.3. Promovează solidaritatea membrilor asociaţiei în scopul participării colective şi eficiente la dezvoltarea activităţii de transport, la rentabilizarea transportului feroviar şi creşterea competitivităţii lui pe piaţa transportatorilor precum şi la dezvoltarea economică a ţării;
2.2.4. Sprijină dezvoltarea relaţiilor de colaborare între membrii organizatiei pentru
creşterea competitivităţii acestora pe piaţa transportatorilor feroviari şi pentru dezvoltarea capacităţilor de transport;
2.2.5. Pune la dispoziţia membrilor săi prin editarea de publicaţii, organizarea de seminarii de specialitate şi prin sintetizarea si difuzarea de informaţii de specialitate, a datelor referitoare la :
a) orientarea şi tendinţele pieţei în domeniul transportului;
b) evoluţia tehnologiei în domeniul transportului feroviar ;
c) dezvoltarea şi perfecţionarea sistemelor de asigurare a calităţii în domeniul transportului feroviar;
d) concepte şi tehnici manageriale pentru creşterea rentabilităţii activităţii de transport feroviar şi pentru creşterea competitivităţii pe piaţa transportatorilor ;
2.2.6. Iniţiază acţiuni pentru susţinerea promovării unor reglementări care interesează activitatea membrilor săi.
2.2.7. Acţionează pentru combaterea fenomenelor de concurenţă neloială şi a tendinţelor de monopol, în vederea creerii unui climat concurenţial normal şi stimulativ pentru creşterea rentabilităţii şi competitivităţii transportului feroviar ;
2.2.8. Se preocupă de elaborarea şi promovarea unui program de reclamă eficient care să susţină activitatea de transport feroviar şi să stimuleze creşterea calităţii serviciilor de transport feroviar oferite pe piaţa transportatorilor ;
2.2.9. Urmăreste şi analizează proiectele actelor normative privind activitatea de transport feroviar, aflate în curs de elaborare, pentru promovarea intereselor comune ale membrilor asociaţiei;
2.2.10. Susţine organizarea periodică de întruniri cu reprezentanţii ministerelor interesate pentru coordonarea de către acestea a activităţii de transport feroviar, stabilirea modului de aplicare a legislaţiei în vigoare sau adoptarea unor măsuri pentru susţinerea şi dezvoltarea activităţii membrilor săi.
2.2.11. Intreţine relaţii de colaborare cu organizaţii similare din străinătate având ca obiective :
a) cooperarea internaţională în domeniul transportului feroviar ;
b) dezvoltarea schimbului de informaţii şi experienţă ;
c) participarea la seminarii, simpozioane, târguri şi expoziţii;
d) sprijinirea participării membrilor săi la seminariile, simpozioanele, târgurile şi expoziţiile internaţionale de care aceştia sunt interesaţi.
2.2.12. Asigura participarea la targuri si expozitii de profil, asigura intalniri cu autoritatile competente din domeniul feroviar.
2.2.13. Desfasoara alte activitati prevazute de lege, pentru indeplinirea scopului si obiectivelor organizatiei.
2.3. Organizatia îşi exercită atribuţiile de mai sus cu respectarea ordinii de drept şi a legislaţiei în vigoare din România.
2.4. Obiectul de activitate al organizatiei poate fi modificat sau completat numai prin hotărârea Adunării Generale a membrilor săi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

CAP. III DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

3.1. Poate fi membru al organizatiei orice persoana juridica cu capital integral privat operator de transport feroviar, care şi-a exprimat liber voinţa de a face parte din organizatie, daca recunoaste şi se obliga sa respecte Statutul acesteia. Se interzice orice discriminare, pe orice criteriu, între membrii organizatiei.
3.2. Organizatia va fi formata din: membri fondatori, membri aderenti si membri de onoare. Societăţile comerciale semnatare ale Procesului-verbal de constituire a organizatiei, sunt considerate membri fondatori.
3.3. Calitatea de membru al organizatiei se poate dobândi şi ulterior constituirii acesteia, în baza aprobării de către Adunarea Generală a cererii de adeziune exprimată în scris, în care se declară în mod explicit acceptarea Statutului organizatiei;
3.4. Fiecare membru al organizatiei are următoarele drepturi:
3.4.1. Să participe la lucrările Adunării Generale ale organizatiei, cu drept de vot egal şi direct pentru adoptarea tuturor hotărârilor ;
3.4.2. Să fie ales în oricare dintre organele de conducere, administrare sau control ale organizatiei în condiţiile prezentului statut;
3.4.3. Să participe la manifestările si actiunile iniţiate de organizatie în ţară şi în străinătate şi să beneficieze de facilităţile pe care organizatia i le poate acorda cu această ocazie ;
3.4.4. Să beneficieze de informaţii privind orientarea şi tendinţele pieţei şi ale tehnologiei, informaţii referitoare la evoluţia tehnicilor manageriale în domeniul transportului feroviar, precum şi de informaţii din domeniul financiar, bancar, valutar, juridic;
3.4.5. Să beneficieze de promovarea la nivelul organizatiei a unui program de reclamă eficient care să susţină activitatea de transport feroviar şi să stimuleze creşterea calităţii serviciilor de transport feroviar oferite pe piaţa transportatorilor;
3.5. Fiecare membru al organizatiei are următoarele obligaţii:
3.5.1. Să respecte Statutul şi Hotărârile Adunării Generale ale organizatiei;
3.5.2. Să promoveze obiectivele organizatiei;
3.5.3. Să respecte normele de etică profesională şi ţinută morală în activitatea economică şi în relaţiile cu ceilalţi membrii ai organizatiei;
3.5.4. Să promoveze şi să accepte principiile colaborării între membrii organizatiei prevăzute în reglementările legale;
3.5.5. Să militeze pentru creşterea prestigiului organizatiei şi a membrilor acesteia, în ţară şi în străinătate ;
3.5.6. Să participe la acţiunile organizatiei;
3.5.7. Să achite cotizaţia cuantumul si la termenele stabilite;
3.5.8 Să se abtina de la orice fel de declaratii sau actiuni care ar prejudicia in vreun fel imaginea si prestigiul organizatiei;
3.5.9. Sa promoveze interesele organizatiei si sa evite orice stare conflictuala care ar putea atinge prestigiul si scopul acesteia;
3.6. Calitatea de membru încetează în următoarele prin retragere, la cerere, sau prin excludere.
Excluderea intervine in urmatoarele cazuri
a) nerespectarea obligaţiilor statutare ;
b) neplata cotizaţiei pe timp de 6 luni consecutive;
c) pierderea calitatii de operator de transport feroviar.
Excluderea membrilor se decide în Adunarea Generală statutar reunită, cu o majoritate simplă.
3.7. Membrii care se retrag sau sunt excluşi pierd toate drepturile asupra capitalului social al organizatiei.
3.8. Retragerea operează cu toate consecinţele ce decurg din aceasta de la data înregistrării cererii;

CAP. IV - ORGANELE DE CONDUCERE

4. 1. Organele de conducere ale organizatiei sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul director
c) Cenzorul
4.2 Adunarea Generală
4.2.1. Adunarea Generală reprezintă organul de conducere al organizatiei şi este constituită din totalitatea membrilor cu drept de vot. In cadrul adunarii generale membrii vor fi reprezentati prin reprezentantii lor legali sau de mandatari in baza unei imputerniciri/procuri speciale emise pentru fiecare adunare.
4.2.2. Adunarea Generală este convocata de către Preşedintele Consiliului director sau loctiitorul acestuia în sesiune ordinară o dată pe an şi în sesiune extraordinară, de câte ori este nevoie. Data şi locul unde va avea loc Adunarea Generală se anunţă cu 10 zile calendaristice înainte de termenul stabilit prin poştă, fax sau e-mail. Odată cu convocarea se pun la dispoziţia membrilor organizatiei şi documentele supuse dezbaterii, ordinea de zi precum şi prezentarea modului de rezolvare a hotărârilor anterioare.
4.2.3. Adunarea Generală mai poate fi convocată si la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizatiei.
4.2.4. Adunarea Generală este prezidată de preşedintele Consiliului director, sau in lipsa acestuia, de un membru al Consiliului Director.
4.2.5. Adunarea Generală este reunită statutar dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor organizatiei.
4.2.6. Hotărârile Adunării Generale se iau prin majoritate simplă a celor prezenţi. Hotărârile adoptate se comunică în scris tuturor membrilor organizatiei.
4.2.7. Modificările Statutului organizatiei se fac prin votarea acestora de către 2/3 din numărul membrilor organizatiei.
4.2.8. Adunarea Generală a membrilor organizatiei are următoarele atribuţii şi competenţe :
a) Aprobă concepţia şi strategia de dezvoltare a organizatiei precum şi programul de activitate al acesteia pentru realizarea obiectivelor ;
b) Aprobă modificările statutului organizatiei;
c) Alege şi revocă membrii Consiliul director şi cenzorul;
d) Numeste Presedintele Consiliului director.
e) Aprobă solicitările de primire sau excluderea a membrilor în sau din organizatie;
f) Aprobă raportul anual de activitate al Consiliului director intocmit de secretarul general si vizat de Presedintele Consiliului director.
g) Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţia contabilă a organizatiei precum şi contribuţia financiară a membrilor organizatiei;
h) Aprobă raportul cenzorului;
i) Aprobă structura organizatorică şi organigrama organizatiei;
j) Aprobă dizolvarea si lichidarea organizatiei;
k) Aprobă încadrarea personalui necesar desfasurarii activitatii precum si salariile, premiile şi indemnizaţiile pentru , personalul de execuţie al organizatiei.
l) aproba stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
m) decide cu privire la infiintarea de de reprezentante si/sau agentii in tara si strainatate
n) orice alte atributii prevazute in lege.
4.2.9 La fiecare sesiune a Adunării Generale se întocmeşte, prin grija Secretarului general sau a Presedintelui Consiliului director, un proces-verbal în care se consemnează problemele analizate şi hotărârile adoptate.Procesul- verbal se semnează de către secretarul general si de catre cel care a prezidat lucrările adunării generale.
4.3. Consiliul director
4.3.1. Consiliul director este organul executiv al organizatiei care asigură conducerea operativă în intervalul dintre adunările generale şi este format din 5 membri (din care, un membru poate fi o persoană din afara organizatiei). Presedintele Consiliului director este numit de Adunarea Generala.

Membrii Consiului Director alesi sunt:

1. ȘECLĂMAN VASILE, cetatean roman, domiciliat in mun. Bucuresti, Presedinte

2. CIOVICA NICOLAE-ION, cetatean roman, domiciliat in mun. Bucuresti, membru

3. CHINDE SORIN, cetatean roman, domiciliat in mun. Bucuresti, membru

4. CIOBANU IOAN BOGDAN, cetatean roman, domiciliat in mun. Bucuresti,

5. CURCĂ AURELIAN, cetatean roman, domiciliat in mun. Ploiești, membru

4.3.2. Membrii Consiliului director sunt aleşi pentru un mandat de 3 ani şi sunt reeligibili. In mod excepţional, adunarea generală poate limita durata unui mandat pentru Consiliul Director la doi ani.
In cazul revocării sau retragerii unui membru al Consiliului director anterior expirării mandatului, Consiliul director, pentru reîntregirea numărului statutar, poate numi provizoriu un nou membru până la prima adunare generală.
4.3.3. Consiliul director se reuneşte trimestrial şi ori de cate ori este nevoie, fiind convocat, la cererea preşedintelui Consiliului Director sau a cel puţin 3 membri ai Consiliului director.
4.3.4. Şedinţele Consiliului director se convoacă cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită prin fax sau prin notă telefonică cu confirmare de primire şi se desfăşoară cu respectarea următoarelor reguli:
a) sunt conduse de preşedintele Consiliului Director sau loctiitorul acestuia
b) fiecare membru al Consiliului director beneficiază de un singur vot
c) pentru validarea deliberarilor Consiliului Director, este necesara prezenta a 3 membri ai Consiliului director., iar deciziile sa fie adoptate cu majoritatea simpla a celor prezenti. In cazul votării unei decizii cu un număr egal de voturi pro şi contra, votul Preşedintelui consiliului director se considera dublu
d) toate deliberările Consiliului director şi hotărârile adoptate sunt consemnate întrun proces-verbal semnat de membri Consiliului director prezenţi.
4.3.5. Consiliul director are următoarele atribuţii:
a) propune spre aprobare Adunării Generale:
al) concepţia şi strategia de dezvoltare a organizatiei precum şi programul de activitate al acesteia pentru realizarea obiectivelor
a2) modificările Statutului organizatiei;
a3) raportul de activitate pe perioada anterioară,
a4 )executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
a4) proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
a5) structura organizatorică şi organigrama organizatiei;
a6) persoanele care şi-au depus candidatura pentru o funcţie în Consiliul director;
a7) desemnarea secretarului general, care are statut de angajat al organizatiei;
a8) salariile, premiile şi indemnizaţiile pentru personalul de execuţie al organizatiei;
b) adresează autorităţilor publice competente propuneri de legiferare în domeniul transporturilor feroviare, adoptate de Adunarea Generală în scopul actualizării şi armonizării legislaţiei româneşti în domeniu, cu legislaţia în domeniu şi directivele Uniunii Europene;
c) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale, cu respectarea
strategiei şi orientărilor stabilite de Adunarea Generală, la iniţierea, elaborarea şi promovarea reglementărilor specifice în domeniul transportului feroviar;
d) aprobă organizarea de acţiuni în scopul realizării programului şi obiectivelor organizatiei , inclusiv de colaborările pe bază de contract, cu stabilirea în prealabil a bugetului de cheltuieli şi a surselor de finanţare pentru fiecare acţiune;
e) îndeplineşte orice atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală şi întocmeşte actele necesare pentru realizarea obiectivelor organizatiei;
4.3.6. Preşedintele Consiliului Director are următoarele atribuţii şi competenţe :
a) convoacă şedinţele Consiliului director şi conduce lucrările acestuia;
b) reprezintă organizatia în relaţiile terte persoane fizice sau juridice, în limitele mandatului primit de la Consiliul director
c) asigură conducerea curentă a activităţii şi realizarea strategiei organizatiei hotărârile Adunării Generale si ale Consiliului Director ;
d) asigură îndeplinirea programelor anuale, hotărârilor, deciziilor şi a măsurilor stabilite de Adunare generală şi Consiliul director;
e) angajează prin contract de muncă şi concediază personalul din aparatul executiv al organizatiei;
f) stabileşte relaţii de colaborare cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate, cu aprobarea Adunării Generale ;
g) sa reprezente organizatia in fata oricaror persoane fizice sau juridice, precum si in fata autoritatilor publice centrale sau locale ;
h)sa reprezente organizatia in fata instantelor judecatoresti si a oricaror institutii in vederea efectuarii oricaror acte, fapte juridice si proceduri legale ;
i) sa reprezente organizatia in relatiile cu institutiile financiare, bancare si de credit.
4.4. Secretarul general:
4.4.1.Secretarul general este angajat prin contract de munca de către preşedintele Consiliului director cu aprobarea Adunării Generale, şi asigură conducerea aparatului executiv propriu .
4.4.2. Secretarul general are in subordine un aparat executiv propriu aprobat de Consiliul director, dimensionat în funcţie de activităţi şi poate folosi şi experţi angajaţi prin contract pentru lucrări de strictă specialitate , in baza aprobarii Consiliului Director
4.4.3. Secretarul general propune spre aprobare Consiliului director măsurile necesare pentru îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale şi pentru buna funcţionare a organizatiei.
4.4.4. Secretarul general şi personalul aparatului executiv din subordinea sa beneficiază de prevederile Contractului de muncă încheiat cu organizatia ;
4.4.5. Secretarul general întocmeşte lucrările stabilite prin hotărârile Adunării Generale sau ale Consiliului director şi răspunde în fata acestora pentru activitatea desfăşurată în executarea atribuţiilor.
4.4.6. Secretarul general intocmeste procesele –verbale ale Adunarile Generale.
4.4.7. Secretarul general controlează şi coordonează activitatea aparatului executiv propriu.
4.5.CENZORUL
4.5.1. Cenzorul, având calitatea de expert contabil, este numit de Adunarea Generală, şi nu poate fi angajat al societăţii din care face parte Preşedintele Consiliului director
4.5.2 Numirea cenzorului se face pe o perioadă de 2 ani.
4.5.3 Cenzorul are următoarele atribuţii;
a) efectuează verificarea gestiunii trimestrial la încheierea exerciţiului financiar şi ori de câte ori este nevoie, la cererea Consiliului director sau din iniţiativă proprie;
b) întocmeşte trimestial procese-verbale şi anual rapoarte privind activitatea financiar-contabilă a organizatiei, pe care le prezintă Consiliului director şi respectiv, adunării generale.
c)poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

CAP V PATRIMONIUL SI MIJLOACE FINANCIARE
5.1 Patrimonial initial al organizatiei este de 6.000 lei, constituit din aportul in bani al celor 12 membrii fondatori in valoare de 500 lei, depus in numerar de catre fiecare membru.
5.2. Activitatea economico - financiară a organizatiei se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de Consiliul director şi aprobat de Adunarea Generală;
5.3. Exerciţiul economico - financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an ;
5.4. Patrimoniul initial va fi completat cu subventii legale, sponsorizari, cotizatii, donatii, contributii în bani (RON şi/sau valuta), bunuri mobile şi imobile de la persoane fizice şi juridice din ţară şi strainatate, venituri din activitati proprii, sau orice mijloace permise şi prevazute de lege.
5.5. Veniturile organizatiei se folosesc pentru finanţarea activităţii prevăzute în Statut.
5.6. Cotizaţia este aceeaşi pentru toţi membrii şi se stabileşte anual, de către Adunarea Generală.
5.7. Plata cotizaţiei se face trimestrial, până la data de 15 a primei luni din trimestrul respectiv, pe baza facturii emise de organizatie şi trimisă la sediul fiecărui membru;
5.8. Organizatia va putea efectua cheltuieli pentru :
a) organizarea de acţiuni în scopul realizării programului şi obiectivelor oragnizatiei, în concordanţă cu obiectul de activitate prevăzut în Statut;
b) cheltuieli administrativ - gospodăreşti;
c) plata colaborărilor pe bază de contract;
d) salariile, premiile şi indemnizaţiile Secretarului General şi ale personalului executiv ;
e) cheltuieli de reprezentare şi protocol;
f) în cazul organizării sau participării la unele acţiuni pentru care nu sunt prevăzute alocaţii în buget, decizia şi costurile de organizare sau participare la aceste acţiuni, se aprobă de adunarea generală.
5.9. Excedentele sau deficitele bugetare anuale se reportează în anul următor .
5.10. Organizatia nu realizează profit.
5.11.Organizatia efectuează încasări şi plăţi în lei şi în valută prin casieria proprie şi prin conturi bancare proprii.

CAP VI – RĂSPUNDERI
6.1. Persoanele care îndeplinesc activităţi în cadrul oragnizatiei răspund pentru eventualele prejudicii aduse organizatiei , conform legislaţiei în vigoare din România

CAP VII - DIZOLVAREA SI LICHIDAREA
7.1. Dizolvarea oragnizatie se realizează la cererea a cel puţin 2/3 din membrii organizatiei şi se aprobă de către Adunarea Generală ;
7.2. In cazul dizolvarii si lichidării organizatiei, patrimoniul acesteia se repartizează astfel:
a) se achită la zi toate obligaţiile de plată ce decurg din funcţionarea organizatiei, anterior datei efective de dizolvare, inclusiv plata personalului propriu de execuţie desemnat pentru lichidarea patrimoniului, pentru perioada aferentă lichidării;
b) restul patrimoniului se restituie în mod egal membrilor existenţi în organizatie în momentul dizolvării;

CAP. VIII - DISPOZIŢII FINALE
8.1. Prevederile prezentului Statut completează prevederile legale în vigoare
8.2. Prezentul Statut a fost aprobat astazi 09.03.2020
PRESEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR
Șeclăman Vasile